PÁLYÁZAT TANÍTÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Valkói Móra Ferenc Általános Iskola
Tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2114 Valkó, Szabadság út 4345.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tanítói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 

  • Főiskola, Tanító,
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű munkavégzés,
  • Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló okiratok másolata, Erkölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigeti István Intézményvezető nyújt, a 06 30 274 9530-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Szigeti István Intézményvezető részére a moraiskolavalko@gmail.com email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

kozigallas.gov.hu

tanito
Címke:  ,

©2016 idStudio & SMThemes.com
oldal info: dankahazi.istvan@gmail.com
OM kód: 032382
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ