Személyazonosító okmány – osztályfőnöki óra

Az oktatási intézményben osztályfőnöki óra/ szülői értekezlet keretében ismertetendő tájékoztató

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) korm. rendelet szerint köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.

A 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme illetékmentes (nem csupán az 1. kiállítás alkalmával), kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén. Az eljárási illeték 1500 forint a 14. életév betöltését követően.

A személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtása:

A személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető bármely járási, kerületi hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatán, illetve az okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakokban. (Az ügyfélszolgálat kiválasztásában és az előzetes időpontfoglaláshoz segítségül szolgál a http://kekkh.gov.hu weboldalon található Okmányiroda és Kormányablak keresőnk.)

Cselekvőképtelen kiskorú ügyfél (főszabály szerint 14 év alatt) helyett törvényes képviselője jár el, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú (főszabály szerint 14 és 18 év között) önállóan is eljárhat.

A kiskorú ügyfél törvényes képviseletét általában a szülők látják el. A kérelem benyújtásához nincs szükség mindkét szülő jelenlétére. (Az adatlap aláírásakor a jelenlevő szülőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a kérelmet a másik szülő hozzájárulásával terjeszti elő, vagy a törvényes képviseletet egyedül látja el. A törvényes képviselő helyett meghatalmazott is eljárhat.)

A személyazonosító igazolvány igényléséhez szükséges okmányok:

 • a személyazonosságát igazoló más érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmány (útlevél)
 • kiskorú ügyfl esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének be kell mutatnia
  • a saját személyazonosító igazolványát, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt (útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély)
  • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel (jogszabályban foglalt és az újszülött magyar állampolgár kivétellel)

A személyazonosító igazolvány ügyintézési ideje 20 nap.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartam:

 • a kiadás napjától számított 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be,
 • a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még nem töltötte be,
 • a kiadás napjától számított 8 év, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be.

Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása:

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem benyújtása esetén, ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, valamint ha az állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült.

Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására kerül sor a magyar állampolgár első személyazonosító igazolvánnyal való ellátásakor.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 nap.

A kész okmány átvétele

 • a járási, kerületi hivatalban
 • postai úton

A postai úton át nem vett okmányt (sikertelen kézbesítés) a kérelmező személyesen átveheti az értesítési cím szerint illetékes járási, kerületi hivatalban.

Csak a járási, kerületi hivatalban vehető át a kész okmány, ha ideiglenes személyazonosító igazolványt adtak ki az eljárásban.

Annak érdekében, hogy naprakész információval rendelkezzen gyermeke okmányának státuszát illetően, a KEKKH weboldalán az Igényelt Okmány Nyomon Követése menüpont alatt tájékozódhat az adott okmány gyártási állapotáról, valamint elkészültéről. (Az okmány elkészültét követően SMS vagy e-mail formájában értesítjük, amennyiben erre vonatkozó igényét jelzi az okmányiroda vagy a kormányablak munkatársánál a személyes ügyintézés során).

Szolgáltatásainkkal vagy az ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a nap 24 órájában az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Honlap: www.kekkh.gov.hu

E-mail: 1818@1818.hu

Telefonszám: 1818

©2016 idStudio & SMThemes.com
oldal info: dankahazi.istvan@gmail.com
OM kód: 032382
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ